Personal

Markus Stjärnfelt
verksamhetsansvarig

Emanuel Hansson

verksamhetsansvarig

Alexander Jöhnsson

tränare

Matilda Regefalk
tränare

Kunal Luthra
parkourpark designer

Antero Hein
rådgivare/media

Patric Hallberg
ledare

Johan biewer
event ledare

Kosotie Österling
ordförande i Höör

Simon Skåreborn
ledare

Patrick Strand
event ledare