TiP Generations skåne

Kom igång.
Testa dina gränser.

Tillsammans med våra tränare och parkour får vi dig att övervinna hinder både mentalt och fysiskt.
Klara av saker du inte trodde var möjligt med din kropp som enda redskap!

 

                Basic                       Progress/avancerad               Vuxengrupp                           Familj